dataopis
12.01.2009zus właściciela firmy
15.01.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.01.2009pit5+pit4
26.01.2009vat7
10.02.2009zus właściciela
16.02.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.02.2009pit5+pit4
25.02.2009vat7
10.03.2009zus właściciela firmy
16.03.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.03.2009pit5+pit4
25.03.2009vat7
10.04.2009zus właściciela firmy
16.04.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.04.2009pit5+pit4
27.04.2009vat7
10.05.2009zus właściciela firmy
15.05.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.05.2009pit5+pit4
27.05.2009vat7
10.06.2009zus właściciela firmy
15.06.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
22.06.2009pit5+pit4
25.06.2009vat7
10.07.2009zus właściciela firmy
15.07.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.07.2009pit5+pit4
27.07.2009vat7
10.08.2009zus wĺaciciela
17.08.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.08.2009pit5+pit4
25.08.2009vat7
10.09.2009zus właściciela firmy
15.09.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
21.09.2009pit5+pit4
25.09.2009vat7
11.10.2009zus właściciela firmy
15.10.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.10.2009pit5+pit4
26.10.2009vat7
10.11.2009zus właściciela firmy
16.11.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.11.2009pit5+pit4
25.11.2009vat7
10.12.2009zus właściciela firmy
15.12.2009zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
21.12.2009pit5+pit4
28.12.2009vat7
11.01.2010zus wĺaciciela
15.01.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.01.2010pit5+pit4
25.01.2010vat7
10.02.2010zus właściciela firmy
15.02.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
22.02.2010pit5+pit4
25.02.2010vat7
10.03.2010zus właściciela firmy
15.03.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
22.03.2010pit5+pit4
25.03.2010vat7
12.04.2010zus właściciela firmy
15.04.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.04.2010pit5+pit4
26.04.2010vat7
10.05.2010zus właściciela firmy
17.05.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.05.2010pit5+pit4
25.05.2010vat7
10.06.2010zus właściciela firmy
15.06.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
21.06.2010pit5+pit4
25.06.2010vat7
12.07.2010zus właściciela firmy
15.07.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.07.2010pit5+pit4
26.07.2010vat7
10.08.2010zus właściciela firmy
16.08.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.08.2010pit5+pit4
25.08.2010vat7
10.09.2010zus właściciela firmy
15.09.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.09.2010pit5+pit4
27.09.2010vat7
11.10.2010zus właściciela firmy
15.10.2010zus praca+wĺas.
20.10.2010pit5+pit4
25.10.2010vat7
10.11.2010zus właściciela firmy
15.11.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
22.11.2010pit5+pit4
25.11.2010vat7
10.12.2010zus właściciela firmy
15.12.2010zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.12.2010pit5+pit4
27.12.2010vat7
10.01.2011zus właściciela firmy
17.01.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.01.2011pit5+pit4
25.01.2011vat7
10.02.2011zus właściciela firmy
15.02.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
21.02.2011pit5+pit4
25.02.2011vat7
10.03.2011zus właściciela firmy
15.03.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
21.03.2011pit5+pit4
25.03.2011vat7
11.04.2011zus właściciela firmy
15.04.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.04.2011pit5+pit4
26.04.2011vat7
10.05.2011zus właściciela firmy
16.05.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.05.2011pit5+pit4
25.05.2011vat7
10.06.2011zus właściciela firmy
15.06.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.06.2011pit5+pit4
27.06.2011vat7
11.07.2011zus właściciela firmy
15.07.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.07.2011pit5+pit4
25.07.2011vat7
10.08.2011zus właściciela firmy
16.08.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
22.08.2011pit5+pit4
25.08.2011vat7
12.09.2011zus właściciela firmy
15.09.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.09.2011pit5+pit4
26.09.2011vat7
10.10.2011zus właściciela firmy
17.10.2011zus praca+wĺas.
20.10.2011pit5+pit4
25.10.2011vat7
10.11.2011zus właściciela firmy
15.11.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
21.11.2011pit5+pit4
25.11.2011vat7
12.12.2011zus właściciela firmy
15.12.2011zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.12.2011pit5+pit4
27.12.2011vat7
10.01.2012zus właściciela firmy
16.01.2012zus za pracowników i właściciela firmy (jeśli zatrudnia pracowników)
20.01.2012pit5+pit4
25.01.2012vat7