Instalacja Central telefonicznych - Bramki GSM

Centrale telefoniczne Panasonic

- instalacja nowych i uzywanych

- usługi gwarancyjne i pogwarancyjne

- systemy rozliczania rozmów

- bramki GSM - oczędności na kosztach rozmów telefonicznych


Zapraszamy od 9:00 do 15:00

stat4u